Tillgänglighetsutlåtande

Brahestads museets webbplats har skapats enligt riktlinjerna för tillgänglighet, Web Content Accessibility (WCAG), på nivån AA. I testningen av webbplatsen har stadens personal deltagit.

Respons på tillgänglighet

Vi tar gärna emot respons, frågor och förslag för att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Vi svarar på din respons på tillgängligheten inom två veckor. Du kan lämna responsen via  webbformuläret eller via e-post till adressen museo [at] raahe.fi .

Tillgänglighetsklagan och begäran om utredning av tillgängligheten

Om vi inte har gjort de ändringar på Brahestads museets webbplats som tillgängligheten förutsätter, kan du lämna en tillgänglighetsklagan eller en begäran om utredning av tillgängligheten. I Finland ansvarar Regionsförvaltningsverket i södra Finland (ESAVI) för tillgänglighetstillsynen. På ESAVI:s webbplats finns anvisningar och adresser för fortsatta åtgärder.