Kokoelmat

Raahen museon esinekokoelman pohjana ovat ns. eksoottiset esineet, jotka ovat peräisin 1800-luvun purjelaivakaudelta. Tähän esineistöön sisältyy matkamuistoja, eksoottisia kasveja ja eläimiä sekä merenkulkuun liittyvää esineistöä. Vähitellen museoon alettiin kerätä myös muuta Raahen kaupungin historiaan ja raahelaisten elämään liittyvää aineistoa. Merkittävimpiä esineitä museossa edustavat mm. 1700-luvulla valmistettu sukelluspuku ”Wanha Herra” ja Mikael Baltin tekemät kirkkoveistokset 1600-luvulta.

Museon kokoelmat karttuivat etenkin 1980–1990 -luvuilla isojen, eri raahelaisperikunnilta saatujen lahjoituserien myötä. Paikkakunnan koulutoimintaan liittyvää aineistoa on saatu monilta toimintansa lopettaneilta ja vielä toiminnassa oleviltakin opinahjoilta. Oman kokonaisuutensa muodostavat myös terveydenhoidollinen ja lääketieteellinen esineistö, joka sisältää muun muassa Gellmanin sairaalan (sittemmin Raahen aluesairaala) esineistöä. Apteekkimuseon kokoelma muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden ja on yksi arvokkaimmista apteekkialan kokoelmista Suomessa.

Talonpoikaista maatalouskulttuuria edustavat sekä Saloisten kotiseutumuseon että Ojalan kotiseutumuseon kokoelmat.

Esinekokoelman lisäksi museolla on laaja valokuvakokoelma, joka koostuu historiallisista kuvista. Kuvien keskeisiä teemoja ovat kaupunkinäkymät, raahelaisten elämänpiiri, asuminen, elinkeinoelämä, paikalliset tapahtumat ja henkilökuvat. Kokoelmat ajoittuvat 1850-luvulta nykypäivään ja sisältävät erilaisia valokuvatyyppejä dagerrotyypeistä nykypäivän digitaalisiin kuviin.

Museon arkistokokoelma sisältää henkilö- ja paikallishistoriallista arkistoaineistoa, kirjoja, sanoma- ja aikakauslehtiä, sarjajulkaisuja jne. Museon hallussa on myös vielä järjestämistä odottava paikkakunnan teollisuushistoriaan liittyvä Ruona Oy:n piirustusarkisto, jossa on tuhansia piirroksia.

Kokoelmapalvelut

Kokoelmiin tutustuminen

Esinekokoelmiin tutustumista varten on hyvä sopia vierailusta etukäteen kokoelma-amanuenssin kanssa. Tutkittavan aineiston käytössä saattaa olla rajoituksia esimerkiksi aineiston kunnosta johtuen, minkä vuoksi esille ottamiseen täytyy varata jonkin verran aikaa.

Julkaisuja varten museo voi tilauksesta kuvata esineen. Tästä veloitetaan museon palveluhinnaston mukainen hinta. Lyhyisiin tietopalvelukysymyksiin, jotka eivät vaadi laajempaa tutkimusta, vastaamme korvauksetta.

Museoaineistojen lainaus

Lainaamme mahdollisuuksien mukaan muille ammatillisesti hoidetuille museoille kokoelmiin kuuluvia objekteja noudattaen museotyön ammattieettisiä sääntöjä. Lainaaja vastaa nouto- ja palautuskustannuksista sekä kohteen vakuuttamisesta. Esineitä voidaan tapauskohtaisen harkinnan jälkeen lainata myös tieteelliseen, tutkimukselliseen tai kasvatukselliseen käyttöön. Museoesineitä ei lainata yksityishenkilöille. Luvan lainaan myöntää kokoelma-amanuenssi. Lainasta tehdään kirjallinen sopimus ja lainalla on aina määräaika.

 

Kuvapalvelut

Raahen museon kuvakokoelmat käsittävät noin 34 400 valokuvaa. Suurin osa kuvamateriaalista ajoittuu 1800-luvun lopulle ja 1900-luvun alkuun ja niihin vangittu monia hetkiä Raahen ja raahelaisten historiasta. Kokoelmassa erityisen hyvin edustettuina ovat henkilö- ja maisemakuvat. Suurimmat kuvakokonaisuudet ovat henkilökuvat, katu- ja maisemakuvat sekä suojeluskuntakuvat (myös Raahen ulkopuolelta). Museon kuva-arkisto on karttunut vuosien saatossa lähinnä yksityisten ja yhteisöjen lahjoituksin. Periaate on ollut sama kuin muussa museon tallennustyössä: museossa on keskitytty keräämään Raahen seutuun ja raahelaisiin liittyvää kuva-aineistoa. Kuvakokoelmia on digitoitu aktiivisesti vuodesta 2003 lähtien.

Raahen museon kuva-arkisto palvelee sekä tutkijoita että yksityishenkilöitä kuvia koskevissa kysymyksissä.

Kuvat toimitetaan asiakkaalle digitaalisessa muodossa joko sähköpostitse tai tallenteena. Raahen museo ei lainaa alkuperäisiä kuvia eikä negatiiveja, eikä tuota kokoelmistaan vedoksia tai duplikaatteja.

Skannaus/kuva 10 €.
Käyttöoikeusmaksu 30 €/kuva.

Käyttöoikeusmaksu peritään skannaus- ja tallennemaksujen lisäksi, mikäli kuvaa käytetään kaupallisessa tarkoituksessa, esim. mainoksessa, postikorttina, näyttelyissä tai kirjan kuvituksena. Käyttöoikeusmaksua ei peritä kuvien ei-kaupallisesta käytöstä esim. museo- ja opetustoiminnassa, opinnäytteissä, tieteellisissä julkaisuissa tai yksityiskäytössä. Maksua ei myöskään peritä, jos kuvaa käytetään Raahen tienoon paikallishistoriaa käsittelevässä teoksessa.

Kuvapalvelumaksuja ei peritä Raahen kaupungin hallintokunnilta eikä museon yhteistyökumppaneilta.

Kuvien ja muun aineiston toimitusehdot

Asiakkaalla on kuvaan kertakäyttöoikeus. Oikeutta ei saa myydä eikä siirtää edelleen. Raahen museon ja valokuvaajan nimi on mainittava julkaistavan kuvan yhteydessä. Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan kunnioittamisesta kuvaa käytettäessä.

Tekijä on velvollinen luovuttamaan korvauksetta Raahen museon kirjastoon tai arkistoon kappaleen julkaisua tai tallennetta, jonka laatimisessa on käytetty hyväksi museon kokoelmia.

Aineiston tilaaminen

Raahen museon kokoelma-aineistoon (valokuvat, arkisto, kokoelmatietokanta) pääsee tutustumaan täyttämällä aineistotilauslomakkeen. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa etukäteen verkossa tai paikan päällä museossa, ja se allekirjoitetaan paikan päällä ennen aineistojen käyttöä.

Tilattavan aineiston toimitusajasta sovitaan erikseen. Laajat tietopalvelupyynnöt ovat hinnaston mukaan maksullisia. Tilauksiin liittyvää neuvontaa saa sähköpostitse ja puhelimitse museon henkilökunnalta. Museon arkiston ja kuvakokoelman aineistoihin on mahdollista tutustua Kruununmakasiinin asiakaspalvelutiloissa (Merikatu 10, Raahe). Aineiston käytössä on noudatettava näitä käyttösääntöjä ja aineistokohtaisia ohjeita.

Kuva- ja kopiointipalvelut

Kopiointi, skannaus ja digikuvaus on mahdollista mikäli aineiston kuntoon, tietosuojaan, lainsäädäntöön, käyttörajoituksiin, muotoon tms. liittyvät rajoitukset eivät ole esteenä. Arkistoaineiston kopiointi- ja skannausmahdollisuutta voi tiedustella henkilökunnalta. Kopioista ja skannauksesta veloitetaan voimassaolevan palveluhinnaston mukaan. Skannaus ja kopiointi on sallittua vain Raahen museon laitteilla ja siitä on aina sovittava henkilökunnan kanssa. Kuvauksesta sovitaan erikseen henkilökunnan kanssa. Salaman käyttö ei ole sallittua.

Raahen museon arkistoon ja kokoelmiin kuuluvista aineistoista on mahdollista tilata maksullisia jäljenteitä tai kuvatallenteita käyttöoikeuksineen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tilaukset toimitetaan tilausehtojen ja sovittujen toimitusaikojen mukaisesti.

Käyttörajoitukset

Valtaosa arkiston, kuvakokoelmien ja esinekokoelmien aineistoista on vapaasti tutkittavissa. Aineistojen vapaata käyttöä voivat rajoittaa esimerkiksi lainsäädännön määrittelemä salassapitovalvollisuus, aineiston huono kunto tai se, että aineistoa ei ole järjestetty ja luetteloitu. Näillä aineiston käytön rajoituksilla pyritään turvaamaan aineistojen säilyminen.

Museon aineistoon on kiellettyä tehdä minkäänlaisia merkintöjä tai alleviivauksia. Aineiston päällä ei saa kirjoittaa eikä siihen saa liittää muistilappuja, paperiliittimiä eikä muutakaan siihen kuulumatonta. Aineistojen käyttöön liittyvissä ongelmissa tai havaittaessa aineistoon liittyviä puutteita kannattaa kääntyä henkilökunnan puoleen.

 

Raahen museon tietosuojakäytänteet