Gamla Herren

Världens äldsta dykardräkt

I Finlands äldsta lokalmuseum, Brahestads museum som grundades 1862 finns olika slags rariteter, varav den mest berömda troligtvis är Brahestads Wanha Herra – en dykardräkt av koskinn från 1700-talet. Klenoden donerades till Brahestads museum av sjökapten Johan Leufstadius på 1860-talet.

Man har förgäves försökt klarlägga dykardräktens härkomst. Det antas att dräkten ska ha tillverkats i Finland, vilket till exempel fotdelarnas näbbskoliknande spetsar tyder på. Handskarna som hör till dräkten är som typiska finländska jägarhandskar. I Sveriges riksarkivs arkiv för amiralitetskollegiet finns en intressant teckning från år 1727 som avbildar en dykare i en snarlik mundering som dykardräkten från Brahestad. Enligt planen skulle denna dräkt tillverkas av metall.

Dykardräkten i Brahestads museum är tillverkad av koskinn och sömmarna är sydda med becktråd och tätade med beck. Dykardräkten har gjorts vattentät med en blandning av fårtalg, tjära och beck. Dräktens ovandel, huvan, har stärkts med träribbor på insidan. Luften till dykarna pumpades förmodligen med hjälp av bälgar genom trärör som kopplats ihop med böjliga läderstrumpor. På huvans ovandel har det förmodligen suttit en klaffventil, genom vilken luften har gått in. På motsvarande sätt har luften gått ut via ett rör på ryggen. Den modiga dykaren har krälat sig in i dräkten via en öppning på magen som stängdes genom att linda ett långt läderstycke runt bältet som fästes på dykarens midja. Med hjälp av dykardräkten kunde man kontrollera skicket på fartygsbotten utan att behöva luta eller ta upp fartyget på torrdocka.

Dräktens tillverkare har behärskat de senaste rönen inom dykningsteknologi som utvecklades enormt under 1700-talet. Brahestads Wanha Herra måste ses som ett unikt mellanting tillverkat av läder vid övergången från dykarklocka till tung dykarutrustning.

Brahestads Wanha Herra besökte The National Maritime Museum i Greenwich den 22.5.1985–6.1.1986 vid utställningen Sea Finland som presenterade Finlands maritima historia. Året därpå visades Wanha Herra upp på samma utställning i Åbo och ännu 1988 under några månaders tid på Sea Finland-utställningen i Philadelphia, USA. Wanha Herra var utställd på världsutställningen Expo98 i Lissabon.

"Unga Herren"

1988 framställde konservatorn vid Brahestads museum en perfekt kopia av Wanha Herra. Arbetsmetoderna och materialen var de samma som hade använts på 1700-talet. Kopian, Nuori Herra (”Unga Herren”) måste dock göras något längre för att moderna tidens människa skulle få plats i den. Med hjälp av dräktkopian ville man bevisa att dykardräkten faktiskt har kunnat användas för dykning. Testerna visade att dräkten fungerar och det konstaterades även att det inte finns några begränsningar gällande dykdjupet eller dyktiden. Den längsta dykningen med Nuori Herra varade 40 minuter. En annan viktig anledning till att tillverka kopian var att de långa turnéresorna var så pass ansträngande för Wanha Herra att den belades med reseförbud. Nu får i sin tur Nuori Herra representera Brahestads museum och 1700-talets dykningsteknologi ute i världen.

Numera är Wanha Herra anträffbar på Kronomagasinets dykaravdelning.

kokokuva copy.jpg