Kronomagasinet

Merikatu 10, 92100 Raahe

Ernst Bernhard Lohrman (1803–1870) som var arkitekt vid statens intendentkontor ritade Brahestads nya Kronomagasin år 1849. Det tegelklädda magasinet färdigställdes år 1852 och dess kapacitet var 12 000 spannmålstunnor (en spannmålstunna rymmer 165 liter). Kronomagasinet var statens spannmålslager fram till år 1910 och byggnaden användes för sitt ursprungliga ändamål i över 50 år. Finlands försvarsmakt använde Kronomagasinet som huvudlager för Brahestads militärdistrikt ända till år 1993. År 1995 hyrde Brahestad det kulturhistoriskt värdefulla magasinet för att användas av museet som en kall lagerlokal, varefter staden till slut köpte magasinet av staten år 2001.

Brahestads Kronomagasin genomgick en stor förändring när det omvandlades till museets lager-, utställnings- och kontorslokaler. Tack vare finansiell hjälp från undervisningsministeriet, Alfred Kordelins stiftelse, hembygdsföreningen Raahe-Seura ry:s utmaningskampanj, medel från Brahestads stad och privata donationer kunde Kronomagasinet byggas om till 600 kvadratmeter varm lageryta, 300 kvadratmeter arbetsutrymmen och ungefär 300 kvadratmeter utställningsyta. Kronomagasinet öppnades för allmänheten den 21 oktober 2012, då Brahestads museum fyllde 150 år.

I Kronomagasinet presenteras axplock ur Brahestads historia, från förhistorisk tid till nutid. I avdelningarna som nu öppnats får besökaren möjlighet att bland annat dyka ner i Brahestads förhistoria genom en miniatyr av den dåtida stenåldersbyn Kettukangas eller att utföra arkeologiska utgrävningar på begravningsplatsen Tervakangas på en pekskärm. Pekskärmen på medeltidsavdelningen belyser Salos (Saloinens) gamla kyrkas olika epoker och Salonkyläs Olavi leder oss att bekanta oss med medelåldersmänniskans liv i vår region. På avdelningen för storfurstendömets tid kan du lyssna på och se stadens tidiga historia berättad av Brahestads första borgmästare Henrik Corte. I samband med berättelsen om utgrävningarna av Pekkatorget (Pekkatori) ges möjlighet att lägga ett virtuellt pussel om Brahestad under stadens allra första år. På autonomins avdelning kan du i form av en filmvisning återuppleva den fruktansvärda händelsen från år 1810, storbranden. På avdelningen är det även möjligt att jämföra gamla och nya Brahestad med varandra. På Berättartorget kan du sätta dig ner för att lyssna till berättelser om forna tiders Brahestad. Den ännu ofullständiga utställningen kompletteras ständigt med nytt innehåll och nya utställningskonstruktioner.

Kronomagasinet är öppet året om.