Information om museerna

Packhus

Packhus är de äldsta av våra museer. Museets utställning innehåller bland annat föremål från segelfartygsperioden i Brahestad och en betydande samling kyrkoskulpturer från 1600-talet. För ytterligare information, se Packhus.

Kronomagasinet

Krononmagasinet är det nyaste tillägget till Brahestads museum. Magasinet ställer ut axplock ur Brahestads historia från förhistorisk tid till i dag. För ytterligare information, se Kronomagasinet.

Sovelius huset

Soveliushuset från 1780-talet är den äldsta bevarade bostadsbyggnaden i Brahestad. I övre våningen på Soveliushuset finns interiörmuseet Skeppspatronens hem från 1800-talet. För ytterligare information, se Soveliushuset.

Gamla apoteket

Gamala apoteket  presenterar en av den mest värdefulla farmaceutiska helheterna i Finland. Apotekets samling omfattas hundratals apoteksburkar sam apparater och råvaror som använts vid läkemedelsframställning, och visas i en byggnad som tidigare fungerat som en apotek. För ytterligare information, se Gamla apoteket.

Saloinen hembygdsmuseum

Saloinen hembygdsmuseum är en omfattande  som består om 18 byggnader. Museet berättar om näringarna i Saloinen förr i tiden, fiske och jordbruk. För ytterligare information, se Saloinen hembygdsmuseum.

Ojala hembygdsmuseum

Ojala hembygdsmuseum omfattar två gamla bostadsbyggnader och en ladugård. Huvudbyggnaden är från slutet av 1800-talet. Museet ställer främst ut lantgårdsföremål från början av 1900-talet som komplettera av en intressant samling kaffekoppar. För ytterligare information, se Ojala henbygdsmuseum.

Olkijoki Fredspörte

Olkijoki Fredspörte slöts avtal oma att avsluta striderna i finska kriget. Vapenstilleståndet Mellan Sverige-Finland och Ryssland undertecknades i denna byggnaden den 19 november i 1809. För ytterligare information, se Olkijoki Fredspörte.