Gamla Apoteket

Kauppakatu 31, 92100 Raahe.

Gamla Apotekets samling är en av Finlands mest värdefulla farmaceutiska helheter. Besökare kan bekanta sig med bland annat medicinlådor i trä från apotekets begynnelse, hundratals medicinflaskor från olika århundraden, de äldsta från 1700-talet, olika slags utrustning som använts vid läkemedelstillverkning, keramiska ”rundburkar” med runda lock som använts till medicin- och kemikalieförvaring, förpackningar från 1800-talet som mediciner såldes i och så vidare. I flera av medicinburkarna finns till och med gamla läkemedel kvar.

Apoteksverksamhetens historia i Brahestad började år 1793, när apotekaren Jean Galenius grundade Brahestads första apotek. År 1804 blev Johan Sven Nilsson Stahre apotekare i Brahestad och hans efterföljare blev Reinhold Otto Fock år 1811. Efter dem kom apotekarna Carl Wichman (1817–), Johan Valentin Wichman (1851–), Edvard Fabritius (1862–), Karl Arthur Tennander (1881–), Gustav Jaatinen (1909–) och Karl Åkersten (1916). År 1917 tog apotekare Väinö Mäkinen över apoteket. Efter honom, åren 1961–1996, verkade Paavo Mäkinen som apotekare.

Det saknas tillförlitliga uppgifter om var det första apoteket var beläget under de första apotekarnas tid, men åtminstone från år 1820 och framåt fanns huvudapoteket på Kirkkokatu, mitt emot stadens kyrka. Till sin nuvarande adress på Kauppakatu flyttades apoteket år 1924 där det sedan blev kvar ända fram till år 1998. De sista åren verkade Hannu Svärd som apotekare.

Apotekarna Väinö och Paavo Mäkinen bevarade och värnade om de unika gamla föremålen i sitt apotek, och våren 1999 övertog Brahestad samlingen i sin ägo. Samtidigt hyrde staden apotekslokarna för eget bruk, för att kunna bevara de värdefulla artefakterna och visa upp dem i deras autentiska miljö. Gamla Apotekets entré vaktas av samma örn som stod ståtligt uppe på ”farstun” av apoteket, även när det var beläget på Kirkkokatu. Även den år 1900 införskaffade inredningen till apoteket på Kirkkokatu togs med till de nya lokalerna på Kauppakatu.

Gamla Apoteket är öppet enligt separat överenskommelse.