Guidningar

Brahestads museum erbjuder guidade turer (på finska och engelska) i sina museiobjekt samt skräddarsydda turer efter gruppen eller temat.

En guidning i Packhus tar ungefär en timme, under vilken vi bekantar oss med museets neder- och övervåning. Under den guidade turen presenteras bland annat Brahestads segelfartygsperiod, Brahestadsbornas liv och händelser på 1800-talet, 1600-talsskulpturer i Brahestads gamla kyrka, en barnkammare med gamla leksaker och museets första kuriositetssamling, där souvenirer som sjömän tog med sig hem från världens alla hörn visas upp. Vid guidningarna strävar vi efter att beakta deltagarnas ålder, vilket är anledningen till att till exempel förskolebarns guidningar betonar andra saker än guidningar för gymnasieelever. Utöver de en timme långa guidade turerna kan även kortare guidningar bokas i Packhus. Exempelvis en 30 minuter lång guidad tur omfattar ett besök endast i museets neder- eller övervåning.

I Packhus kan besökarna även boka temaguidningar om ett specifikt tema. Valbara teman är till exempel 1600-talets kyrkoskulpturer, Brahestads segelfartygsperiod, Brahestadsbornas liv på 1800-talet och temat Brahestadsbornas liv före autonomin, som riktar sig i första hand till gymnasieelever.

En guidning i Kronomagasinet tar vanligtvis 45–60 minuter. Turen kan skräddarsys efter gruppens behov och önskemål gällande längd och innehåll, och under guidningen bekantar vi oss med Brahestads historia från förhistorians dunkel till våra dagar. Utställningen i Kronomagasinet har byggts efter principen färre föremål, mer kunskapsinnehåll. Kunskapen erbjuds till stora delar i digital form: via bildspel, spel, animationer och multimedia. I Kronomagasinet har vi placerat pärlan i vår samling, världens äldsta dykardräkt Wanha Herra (Gamla Herren), som det finns åtskilligt att berätta om. I Kronomagasinets tjänsteutbud ingår även olika slags verkstäder. För mer information om verkstäderna, se Verkstäder.

En guidning i Soveliushuset tar ungefär 40 minuter. Under den guidade visningen bekantar vi oss med hur borgarhus från 1800-talet såg ut och hur man levde där. I december dekoreras Soveliushuset inför julen och då behandlar guidningarna även gamla jultraditioner.

Bokning av guidning

En guidning måste bokas på förhand, gärna senast en vecka före gruppens ankomst. Meddela oss gruppens ankomstdag och -tid, antalet deltagare, eventuella särskilda önskemål gällande museibesöket och en kontaktperson för gruppen. Ange även eventuella särskilda behov som gruppen har, till exempel gällande rörelsefunktioner, inlärning eller perception, så att vi kan iaktta detta redan vid planeringen av guidningen. Guidningarnas gruppstorlek är ungefär 20 personer. För större grupper bokar vi två guider.

Vänligen boka guidningen direkt hos det museiobjekt ni önskar besöka. Bokningar till Apoteksmuseet kan göras i museikontoret som finns i Soveliushuset.

Priser för guidning

  • Guidningarna ska alltid bokas på förhand.
  • Guidningar i Packhus, Kronomagasinet och i Soveliushusets övervåning kostar 30 euro, utöver vilket eventuell entréavgift debiteras.
  • Betalningen kan ske kontant eller med bankkort.