Packhus

Rantakatu 33, 92100 Raahe

Packhus är beläget i stadens kulturhistoriskt värdefulla tull- och packhus som byggdes år 1848, där även ett sjömanshus var verksamt en gång i tiden. Byggnaden är nästan oförändrad.

Ramen för samlingarna i Packhuset bildas av föremål donerade på 1800-talet: naturkuriositeter och bruksföremål som tagits hem från fjärran länder samt exotiska souvenirer. Senare har även kulturhistoriska artefakter anknutna till Brahestads stadshistoria samlats in, bland annat förstklassiga handarbeten av kvinnor samt porslin och leksaker. Stadens blomstringstid under segelfartygsperioden syns i museets föremålssamlingar.

Museets samlingar berättar om Brahestad som en sjöfarar- och skeppsbyggarstad. Modellerna av segelfartygen, tavlorna av skeppen och navigeringsinstrumenten är en del av vår stads marina historia. Bland föremålen finns många rariteter, som en imponerande samling av Mikael Balts träskulpturer från Brahestads första kyrka från 1600-talet.

Packhuset kan sägas vara ”ett museum i ett museum” och man vill bevara huset i dess nuvarande form bestående av ytterst fascinerande rikedom.

Packhus är öppet året om.