Tillgänglighet

Brahestads museum strävar efter att göra museiobjekten så tillgängliga som möjligt för alla museibesökare, men tyvärr begränsas detta av de gamla museibyggnaderna. Nedan följer en beskrivning av de olika museiobjektens tillgänglighet och vilka hjälpmedel som finns i vart och ett av museiobjekten.

Packhus

 • Det finns en ramp in till museet.
 • Museets försäljningspunkt lånar ut hjälpmedel: glasögon, ficklampa och förstoringsglas.
 • Fri entré för ledsagare och tolkar.
 • Ledar-, assistent- och signalhundar är välkomna till Packhus. Vattenskål finns att låna för assistenthundar.
 • Det finns platser att sitta och vila på i utställningslokalen.
 • Obs! Packhusmuseet är delvis svårtillgängligt: den något branta trappan upp till museets övervåning och trösklarna på nedervåningen utgör stora höjdskillnader, vilket är typiskt för gamla hus. Till museilokalerna på nedervåningen leder en trappa med två trappsteg

Kronomagasinet

 • Tillgänglig parkering, ramp vid entrén.
 • Lokalerna är fullt tillgängliga.
 • I lokalen finns en hörslinga och guiden kan låna en ljudförstärkare.
 • Informationsdisken lånar ut hjälpmedel: glasögon, förstoringsglas och ficklampor.
 • Fri entré för ledsagare och tolkar.
 • Ledar-, assistent- och signalhundar är välkomna till Kronomagasinet. Vattenskål finns att låna för assistenthundar.
 • Det finns platser att sitta och vila på i utställningslokalen.
 • Tillgänglig toalett.
 • Tillgänglig hiss.
 • I museets nedre aula finns en garderob för kläder och låsbara fack.
 • En internetpunkt för besökare finns på nedervåningen i Kronomagasinet. Datorn vid internetpunkten har ett skärmläsarprogram och ett förstoringsprogram.

Soveliushuset

 • Det finns parkeringsmöjligheter på Soveliushusets innergård.
 • Museikontoret lånar ut hjälpmedel: glasögon, förstoringsglas och ficklampa.
 • Ledar-, assistent- och signalhundar är välkomna till Soveliushuset. Vattenskål finns att låna för assistenthundar.
 • I hallen i Skeppspatronshemmet finns en stol att sitta och vila på.
 • Obs! En brant trappa leder till Skeppspatronshemmet som finns på Soveliushusets övervåning.
 • Som hjälpmedel finns glasögon, förstoringsglas och ficklampa för utlåning

Gamla apoteket

 • I Gamla Apoteket finns platser att sitta och vila på.
 • Ledar-, assistent- och signalhundar är välkomna till Gamla apoteket. Vattenskål finns att låna för assistenthundar.
 • Obs! Gamla Apoteket nås via en trappa med några trappsteg

Ojala hembygdsmuseum

 • Obs! Museibyggnaden nås via en trappa med några trappsteg. Det finns ingen ramp för rullstol eller barnvagn. Det finns trösklar även i de övriga museibyggnaderna.
 • Ledar-, assistent- och signalhundar är välkomna till Ojala hembygdsmuseum. Vattenskål finns att låna för assistenthundar.

Saloinen hembygdsmuseum

 • Obs! I området med Saloinen hembygdsmuseum finns 18 gamla byggnader, som delvis är svårtillgängliga på grund av trappor som saknar ramper eller smala dörröppningar.
 • Ledar-, assistent- och signalhundar är välkomna till Saloinen hembygdsmuseum. Vattenskål finns att låna för assistenthundar.

Olkijoki Fredspörte

 • Ledar-, assistent- och signalhundar är välkomna till Olkijoki Fredspörte. Vattenskål finns att låna för assistenthundar.