Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började EU:s allmänna dataskyddsförordning att tillämpas vid behandling av personuppgifter. Förordningen förutsätter transparens i behandlingen av personuppgifter och medför en skyldighet att tillhandahålla information. Den registrerade informeras om behandlingen av personuppgifter med dataskyddsbeskrivningar.

I behandlingen av personuppgifter följer man i Brahestad arkivbildningsplaner och de lagringstider som fastställs i dem. Uppgifterna om lagringstiderna och annan behandling baseras på myndigheternas anvisningar, lagar och förordningar. Personuppgifterna behandlas endast i nödvändig utsträckning och för det ändamål som de är avsedda för. Stadens personal gör årligen ett dataskyddstest, som de måste klara, och dessutom har staden en dataskydds- och datasäkerhetspolicy.

Användning av kakor

En kaka är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. Med hjälp av kakor kan man samla in så kallade uppföljningsuppgifter, som används för att utveckla webbplatsen så att den bättre motsvarar användarnas behov och för att säkerställa den tekniska funktionaliteten.

Till insamlingen av uppföljningsuppgifter på webbplatsen används applikationen Google Analytics. Med den samlar vi in uppgifter bland annat om de mest populära sidorna, antalet besökare, vilka webbläsarversioner som använts, från vilket land besökarna kommer samt när och hur länge de besöker sidan. Uppgifter som samlats in med hjälp av kakor används inte för att identifiera enskilda användare.

Genom att använda våra webbplatser godkänner du användningen av kakor. Du kan förhindra användningen av kakor genom webbläsarens inställningar, likaså kan du radera redan sparade uppgifter via inställningarna. Även om du förhindrar användningen av kakor, kan du fortfarande använda webbplatsen.

Dataskyddsbeskrivningar och begäran om uppgifter

De finskspråkiga dataskyddsbeskrivningarna finns att läsa på Brahestads webbplats och mer information om dem ges av kontaktpersonerna för respektive register. I dataskyddsbeskrivningen berättar vi hur vi använder personuppgifterna och för vilket ändamål.

Den registrerade kan begära insyn i sina uppgifter eller kräva rättelse av uppgifterna. I dessa situationer ska man kontakta Brahestads registratorskontor.