Saloinen hembygdsmuseum

Arkkukarintie 53, 92210 Arkkukari.

Saloinen hembygdsmuseum är en omfattande helhet bestående av 18 byggnader. Museets byggnader och artefakter berättar främst om forna dagars näringsliv, fiske och jordbruk i området kring Saloinen. I museiområdet finns bland annat en smedja, Anttilas Eeras fiskekoja och ett gammalt pörte från Mutala gård, vars byggnadshistoria sträcker sig ända till år 1791. Museiområdets ståtliga väderkvarn har en gång i tiden varit en del av Tokolas hus och den stod i Tokolanperä, i området där SSAB:s stålfabrik finns idag.

Idag ingår Saloinen hembygdsmuseum i Brahestads museiverksamhet, men ursprungligen grundades det av hembygds- och museiföreningen Saloisten kotiseutu- ja museoyhdistys ry. Hembygds- och museiföreningen grundades år 1965 och den tilldelades uppgiften att ”samla och bevara Saloinen sockens förflutna och artefakter som belyser dess tidigare invånares liv med tillhörande informations- och bildmaterial”.