Ojala hembygdsmuseum

Ojalantie 30, 92140 Pattijoki.

Ojala hembygdsmuseum är gamla Ojala gård och dit hör två gamla bostadsbyggnader samt en ladugård. Huvudbyggnaden är från slutet av 1800-talet och den omvandlades till ett härbärge för gamla och lytta år 1913. Fru Augusta Durchman hade testamenterat medel till Pattijoki församling i syfte att grunda ett härbärge och med Durchmans tillgångar köptes Ojala gård. Åren 1957–1975 huserade Pattijokis kommunalhem i byggnaden.

År 1981 omvandlades Ojala gård till ett museum. I museet presenteras främst lantbruksföremål från början av 1900-talet och detta kompletteras av en intressant samling kaffekoppar. Under somrarna firas Pattijokidagen i museiområdet. Utställnings- och kontorslokalerna (så kallade hantverksverkstaden) som finns på gården kan hyras bland annat för konferenser. I lokalerna finns ett litet kök och kaffekoppar även för större sällskap.